Informacje obozowe

Proszę o zapoznanie się z treścią dokumentacji obozowej Borne Sulinowo 2019

Link do dokumentacji

Ostateczny termin zwrócenia karty obozowej i upoważnień mija 10 czerwca 2019 r.

UWAGA – wszystkie odbyte szczepienia należy wypisać lub dołączyć do karty skan z karty szczepień. Nieprawidłowym wpisem jest adnotacja: „ZGODNIE Z KALENDARZEM SZCZEPIEŃ”. Proszę również nie zapomnieć wpisać do karty PESEL dziecka oraz aktualne numery telefonów rodziców (aktywne podczas pobytu dziecka na obozie).

Jeśli dziecko podczas obozu będzie musiało przyjmować leki, proszę o wypełnienie upoważnienia do podawania leków wraz z ich dawkowaniem.

Przypominam, że podczas obozu wprowadzony będzie kategoryczny zakaz korzystania z telefonu i innych urządzeń mobilnych. W ubiegłym roku ponad 20 osób złamało tę zasadę! Proszę o konsekwencję w realizacji pod rygorem usunięcia z obozu.

Kierownik obozu – Bartosz Ciechanowicz

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.